Rusforum Nordland  2023
30. - 31. januar

Scandic-Bodø.jpeg

Frist for påmelding er 20.12.22

Da styret ikke har fått nye til å ta over for det sittende styret, vil det bli fremmet forslag på årsmøtet å legge ned Rusforum-Nordland etter forumet i januar 23