top of page

Rusforum Nordland
Var et forum for alle som arbeider med rusrelaterte oppgaver i Nordland

Etter at rusmiddelprosjektet i Nordland ble avsluttet i 1991 oppsto et behov for å ta vare på og utvikle det faglige nettverket som ble etablert i prosjektperioden.

 

Rusforum Nordland er en interesseorganisasjon som skal bidra til å bedre og utvikle arbeidet innen rusfeltet i Nordland – både kvalitativt og i omfang – gjennom blant annet å:

 

 • stimulere til samarbeid

 • formidle informasjon

 • være en møteplass

 • være pådriver i utviklingen av fagfeltet

 • formidle et helhetsperspektiv

 

Rusforum Nordland er organisert slik:

Årsmøtet – som er forumets høyeste myndighet. Det avholdes i forbindelse med Rusforum Nordlands årlige konferanse. Årsmøte behandler følgende saker:

 • regnskap

 • valg til styret

 

Styret – velges på årsmøtet og består av 4-6 medlemmer.

 • Leder

 • Nestleder

 • Kasserer

 • 4-5 styremedlemmer

 

Styret består av representanter fra ulike nivåer i offentlig og privat virksomhet. Rusforum Nordland ser det som viktig at brukere av tjenestene er representert i styret. Styret har i utgangspunktet møte en gang i måneden, gjerne oftere ved behov. Styremøtene gjennomføres over nett på Google Hangouts.

 

Økonomi

Rusforum Nordland drives etter selvkostprinsipp (nonprofitt). Det søkes jevnlig tilskudd fra diverse organisasjoner/kommuner ol.

 

bottom of page