top of page

RUSFORUM 2018 29. - 30. JANUAR

SCANDIC BODØ

«Hva med oss?»

--ulike behov, ulike tilnærminger--

Styret Rusforum Nordland fremfører (under tvil)

"Dom og Deilig"

Sita Grepp

Nyheter fra Fylkesmannen

Overlege Arild Holdø Påtvunget Rusavhengighet

Medikamentavhengighet etter skader og traumer eller annen legebehandling.

Arild Holdø er overlege ved Sigma Nord, Har vært kommunelege i mange år og  er nå spesialist i Rus- og avhengighetsmedisin

PPT = klikk på bilde

Guro Sollien Eriksrud Røde Kors. Gjeldsproblematikk.

Hjelp til selvhjelp i forbindelse med gjeld/gjeldsproblematikk opparbeidet under rus, og som kan føre til tilbakefall.

Christine Wisløff, Steroidprosjektet

Har vært prosjektleder for Steroideprosjektet, siden oppstarten i februar 2014. Christine var leder og hovedforfatter av håndboken som ble utgitt sommeren 2015. Hun reiser rundt i Norge for å holde foredrag om konsekvenser av steroidbruk og behandling av steroidbrukere. I tillegg jobber hun med kompetanseutvikling, og veileder både brukere og pårørende til behandling gjennom informasjonssamtaler.

Michael Koroma
Steroide prosjektet, Bruker i over 20 år, har vært med i prosjektet med sin egenerfaring.
Sterk historie.

Remi Larsen.  Housing First

«Housing First er en modell for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ eller psykiske helseproblemer. Modellen bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende menneskerett og at bruker skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig og hvilken type oppfølging han/hun skal få»

PPT = Klikk på bilde

Kurt Lyngved. Den gode samtalen

Sykepleier med spes.utd psykiatrisk sykepleie, anestisykepleier, Can,mag med filosofi i graden. Diplom i folkehelsevitenskap.

Sol Viksjø.

Personlig erfaring med rus og jobber nå med rusbehandling i Fossumkollektivet.

Trine-Lise Nørstad Inglès Svingdørspasient - det å bli definert som behandlingsudyktig.
Trine-Lise har selv blitt “stemplet” som behandligsresistent, men ga aldri opp håpet om et bedre liv. Et liv uten rus. Etter behandling har hun holdt flere foredrag om “å ikke gi opp håpet”.

Stein Feragen . LAR

Faglig ansvarlig for LAR i Helgelandssykehuset. Jobber i den nyopprettede «TSB poliklinikk» i Mo i Rana. Master i sosialt arbeid med brukermedvirkning som fordypning. Erfaring fra LAR i kommunen og spesialisthelsetjenesten, samt som behandler i voksenpsykiatrien

Kim Hansen

Operatør v/Høytrykksteknikk, 2 barns far, 11 år i LAR

bottom of page