top of page

Styret 2020 -  2022
VEDTATT LAGT NED FRA 2023

Lisbeth Sandmo
Leder
Libeth-2.jpg
Bjørn Andsjøen
Kasserer
Bjørn.jpg
Siv Elin Reitan
Styremedlem
Nell Peggy Pedersen
Styremedlem
Nell-Peggy.jpg
Johnny Risjord
Styremedlem
bottom of page