Styret 2019 -  2020

Eirin Egghjem
Nestleder
Lisbeth Sandmo
Leder
Bjørn Andsjøen
Kasserer
Johnny Risjord
Styremedlem
Line Seljeseth
Styremedlem
Siv Elin Reitan
Styremedlem
Rainer Gundersen
Styremedlem