Styret 2020 -  2021

Eirin Egghjem
Nestleder
Johnny Risjord
Styremedlem
Lisbeth Sandmo
Leder
Siv Elin Reitan
Styremedlem
Bjørn Andsjøen
Kasserer
Nell Peggy Pedersen
Styremedlem